Søndagskolen - Filadelfia Arendal http://images.filadelfia-arendal.no/rss/filadelfia.gif http://pages.filadelfia-arendal.no/aktiviteter/sondagskole/sondagskole.phphttp://www.filadelfia-arendal.no Søndagskolen - Filadelfia Arendal http://pages.filadelfia-arendal.no/aktiviteter/sondagskole/sondagskole.php I Filadelfia har vi søndagskole hver søndag kl 11:00 alle barn er hjertelig velkommen Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 GTM no Søndagsskole hver søndag kl.11:00! Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 GTM Filadelfia Arendal har søndagsmøter hver eneste søndag kl.11:00, og under dette møtet har vi søndagsskole for barna! (med mindre det er Storsamling, sommermøter eller andre møter som er lagt opp for barna.) Barna blir delt inn i tre grupper; Gullungene (under skolealder), Supereltene (1.-3.klasse) og SøndagsNonstop (4.-7.klasse). Alle barn er hjertelig velkommen!